ไค้มันปลา

ไค้มันปลา


 

          ไค้มันปลา มีชื่อเรียก ทางภาคเหนือว่า ไค้มันปลา ส่วนภาคกลางเรียกว่า มันปู สำหรับภาคใต้จะเรียก มันปู หรือมันปูใบเล็ก

 

ชื่อวิทยาศาสตร์   Glochidion  wallichianum  Mll. Arg.

 

วงศ์    EUPHORBIACEAE

          ไค้มันปลาเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เนื้อไม้แข็ง  เปลือกต้นหลุดลอกเป็นสะเก็ดเล็กๆ  ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปรี ยอดอ่อนสีม่วงหรือแดงระเรื่อ  ดอกเป็นช่อออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด  สีเหลืองหรือส้ม ผลกลมแห้ง  หยักเว้าเป็นพู 5-6 พู  ผลแก่สีแดงสด ภายในมีเมล็ดสีดำ

 

สภาพนิเวศ : ขึ้นในป่าธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา

 

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

 

สถานภาพในชุมชนปางมะโอ

          การใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อนออกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน รสหวานมัน กินเป็นผักสดกับน้ำพริกและลาบ

 

แหล่งที่พบ : พบทั่วไปในป่าธรรมชาติหรือสวนเมี่ยง แต่ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็น ไค้มดซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกัน แต่มีรสฝาด


ที่มา : -

ภาพประกอบ