ผักหวานขมุ

ผักหวานขมุ


 

การใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อนมีรสหวาน นำมาใส่ในแกงประเภทต่างๆ หรือผัดน้ำมันหอย


ที่มา : -

ภาพประกอบ