บ่าโอ(ส้มโอ)

บ่าโอ


 

ภาคเหนือ

บ่าโอ

มะโอ

มะขุน

ภาคกลาง

ส้มโอ

ภาคอีสาน

บักส้มโอ

ภาคใต้

-

 

 

 

ชื่อสามัญ   Pomelo, Shaddock

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Citrus maxima (Burm.f.) merr.

 

วงศ์   RUTACEAE

          บ่าโอเป็นไม้ยืนต้นวงศ์เดียวกับส้มและมะนาว ตามกิ่งมีหนามกระจายอยู่ห่างๆ ใบเดี่ยวเวียนสลับ แผ่นใบแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงบนจะมีขนาดใหญ่กว่าช่วงล่างมาก ดอกเดี่ยวออกเป็นกลุ่มตามซอกใบ สีขาวหรือสีเขียวอมเหลือง ผลรูปร่างกลมโต ตามผิวของผลมีต่อมน้ำมันกลิ่นหอมกระจายอยู่ทั่วไป เนื้อในแบ่งเป็นกลีบๆ สีสันแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์

 

สภาพนิเวศ : ชอบขึ้นในที่โล่ง ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี

 

การขยายพันธุ์ :  เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

 

สถานภาพในชุมชนปางมะโอ

การใช้ประโยชน์ : ชาวปางมะโอนิยมนำมายำ (ยำบ่าโอ) หรือกินเป็นผลไม้ 


แหล่งที่พบ : 
พบปลูกทั่วไปในสวนรอบบ้าน ตามพื้นที่เกษตร และสวนเมี่ยง 

 

ที่มา : -

ภาพประกอบ