บ่าก่อเดือย(ก่อ)

บ่าก่อเดือย 

ภาคเหนือ

บ่าก่อ

บ่าก่อเดือย

ก่อสร้อย

ภาคกลาง

ก่อเดือย

ภาคอีสาน

ก่อหมัด

ก่อหัด

ภาคใต้

-

 

          บ่าก่อเดือยเป็นไม้ไม่ผลัดใบขนาดกลาง กิ่งอ่อนมีขนนุ่ม เปลือกแตกเป็นร่องหรือเป็นสะเก็ดตามยาว ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน โคนใบเบี้ยวเล็กน้อย ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบจักห่างๆ ดอกเป็นช่อดอกตามปลายกิ่งหรือง่ามใบ สีเหลืองและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลทรงกลมรวมอยู่บนช่อผล กาบหุ้มผลปกคลุมด้วยหนามสั้นและแข็ง จะแตกเมื่อผลแก่จัด

 

สภาพนิเวศ : พบขึ้นตามป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณ ความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 800-1,400 เมตร

 

การขยายพันธุ์ :  เพาะเมล็ด

 

สถานภาพในชุมชนปางมะโอ

การใช้ประโยชน์ : นำผลแก่ที่ร่วงมาคั่วหรือกินสด ส่วนลำต้นและกิ่งก้านนำมาทำเป็นฟืนในป่ารอบชุมชนยังพบก่ออีก 2 ชนิดที่นำผลมากิน คือ ก่อแป้น (C. diversifolia) และก่อตี่

 

แหล่งที่พบ : ตามป่าดิบเขารอบชุมชน


ที่มา : -

ภาพประกอบ