กระถินณรงค์


NA
กระถินณรงค์
-
Wattle
Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth.
Acacia
auriculiformis
A.Cunn. ex Benth.
MIMOSACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-20 เมตร อาจสูงถึง 30 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลม แผ่กว้าง หนาทึบ กิ่งแขนงมักห้อยย้อย เปลือกต้นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามยาวไม่เป็นระเบียบ เนื้อไม้ค่อนข้างเปราะ อาจโค่นหักได้ง่ายเมื่อมีลมพัดแรง
ขณะเป็นต้นกล้าจะเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น และจะร่วงไป เมื่อต้นโตขึ้นจะเหลือเพียงก้านใบ ซึ่งเปลี่ยนรูปเป็นแผ่นคล้ายใบ รูปขอบขนาน กว้าง 1-6 ซม. ยาว 8-20 ซม. ปลายและโคนเรียวแหลม คล้ายรูปเคียวหรือรูปพระจันทร์เสี้ยว เรียงสลับกันตามข้อกิ่ง สีเขียวเข้ม แผ่นใบหนา และแข็ง เรียบเกลี้ยงมองเห็นเส้นใบสีเหลืองสามเส้นทอดตามยาว
ออกดอกเป็นช่อแบบช่อยกแขนงเป็นคู่ๆที่ซอกใบและปลายกิ่ง ยาว 4-10 ซม. ไม่มีก้านดอก ดอกย่อยจำนวนมาก สีเหลือง กลีบดอกขนาดเล็ก 5 กลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก สีเหลือง มีกลิ่นหอม 
เป็นฝักแบนและบิดม้วนเป็นวงกลม 1-3 วง สีเขียวเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลและแตกออกเป็น 2 ซีก เมล็ด กลมแบน 5-12 เมล็ด สีน้ำตาลดำ เป็นมัน
-
-
ใช่
-
-
ใช่
2
นิเวศวิทยา
ถิ่นกำเนิด ทางเหนือของออสเตรเลีย และป่าปัวนิวกินี
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ขึ้นได้ในดินเค็ม เลี้ยงง่าย โตเร็ว เหมาะกับที่ต้องการการดูแลรักษาต่ำ ที่แห้งแล้ง ร้อนจัด ทนสภาพน้ำท่วมขัง
เพาะเมล็ด ปักชำ และตอนกิ่ง
[1] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] พัฒน์ พิชาน. 2550. สุดยอดไม้ประดับ-ไม้ดอกหอม. ไทยควอลิตี้บุ๊คส์. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ