ช้างสารภีน้อย


NA
ช้างสารภีน้อย
เอื้องตีนตุ๊กแก(กทม.)
Acampe papillosa Lindl.
Acampe
papillosa
Lindl.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 10-20 ซม.
รูปขอบขนานกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 10 ซม.ยาว 1.5-2.5 ซม.
ดอกย่อย 8-14 ดอก เรียงแน่นเป็นกระจุก ดอกกว้าง 1 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกโค้งมาด้านหน้า สีเหลืองอมเขียว และมีขีดสีน้ำตาลแดงตามขวาง กลีบปากส่วนโคนเป็นเดือย ยาว 1.5-2 มม. กลีบปากส่วนปลายสีขาว ผิวขรุขระ
ธันวาคม
กุมภาพันธ์
ไม่
-
-
ไม่
1
นิเวศวิทยา พบตามป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูง 400-600 เมตร ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกออก
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ