ข่าคม


NA
ข่าคม
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt R.M.Sm.
Alpinia
zerumbet
(Pers.) B.L.Burtt R.M.Sm.
ZINGIBERACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ