มะป่วน


NA
มะป่วน
กระโปกกระจ้อน(จันทบุรี) / กล้วยขี้เห็น(อุดรธานี) / กล้วยเห็น(สกลนคร) / ขี้เห็น(เลย,อุบลราชธานี) / แดงดง(ขอนแก่น,เลย) / นางนวล(ราชบุรี,ลำปาง) / ปอแฮด, แฮด(เชียงใหม่) / มะดัก(สระบุรี) /ลำดวนดง(ขอนแก่น,ภูเก็ต)
Mitrephora vandaeflora Kurz
Mitrephora
vandaeflora
Kurz
ANNONACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ