มะระ


NA
มะระ
ผักเหย(สงขลา) / ผักไห(นครศรีธรรมราช) / มะร้อยรู(กลาง,ใต้) / มะห่อย, มะไห่(เหนือ)
Balsam pear
Momordica charantia L.
Momordica
charantia
L.
CUCURBITACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ