ยอบ้าน


NA
ยอบ้าน
มะตาเสือ(เหนือ) / ยอ(กทม.,กลาง)
Morinda citrifolia L.
Morinda
citrifolia
L.
RUBIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ