มะรุม


NA
มะรุม
ผักอีฮึม, ผักอีฮุม, มะค้อนก้อม(เหนือ)
Horse radish tree
Moringa oleifera Lam.
Moringa
oleifera
Lam.
MORINGACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ