ทุ้งฟ้า


NA
ทุ้งฟ้า
กระทุ้งฟ้าไห้, ทุ้งฟ้าไก่(ชุมพร) / ตีนเทียน(สงขลา) / พวมพร้าว(ชุมพร,พัทลุง) 
Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don
Alstonia
macrophylla
Wall. ex G.Don
APOCYNACEAE
สูง 15–25 เมตร ไม่ผลัดใบ กิ่งใหญ่ตั้งฉากกับลำต้นเป็นรอบๆ เรือนยอดรูปไข่ เปลือกสีขาวอมเทามีน้ำยางสีขาว
ใบเดี่ยว รูปหอกกลับ ปลายใบเป็นติ่งแหลม ท้องใบมีคราบสีขาว หลังใบสีเขียว
ออกดอกเป็นช่อทีปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว หรือขาวอมเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอด
เป็นฝักเรียวยาว ขนาดเล็ก
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
2
เจริญเติบโตในสภาพดินลึก ระบายน้ำได้ดี ต้องการความชื้นมาก
โดยการเพาะเมล็ด
[1] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/  23082553

ภาพประกอบ