น่องขาว


NA
น่องขาว
Alstonia rostrata C.E.C.Fisch.
Alstonia
rostrata
C.E.C.Fisch.
APOCYNACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีเทาอมน้ำตาล แตกเป็นร่องตามยาวและตามขวางลำต้น ตามกิ่งก้านมียางสีขาวขุ่น
เดี่ยว เรียงเป็นวงรอบกิ่ง มี 3-4 ใบต่อวง ใบรูปขอบขนานหรือรูปรี กว้าง 1.6-5.5 ซม. ยาว 5-15 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่มหรือเป็นครีบ ขอบใบเป็นคลื่น ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ขอบใบและเส้นกลางสีเขียวอ่อน ใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบตรงและถี่ข้างละ 29-40 เส้น ก้านใบยาว 1.1-2.3 ซม.
ออกเป็นช่อแบบช่อซี่ร่มเชิงประกอบที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 2-4.2 ซม. มีหลายดอกย่อยต่อ 1 ช่อ สีขาว กลีบเลี้ยงรูปไข่ 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมเป็นหลอดแคบๆ ยาว 4-6 มม. ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกม้วนกลับและซ้อนกันมีขน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกบานเต็มที่กว้าง 4-6 มม.
ผลเป็นฝักแห้งแตกแนวเดียว รูปทรงกระบอกปลายแหลม ผิวเกลี้ยง สีเขียวเป็นมัน กว้าง 0.7-2.2 ซม. ยาว 12-22 ซม.
เมล็ด แบนรูปขอบขนานปลายมนมีปีก ผิวเกลี้ยง กว้าง 2.5 มม. ยาว 10 มม. มีจำนวนมากต่อฝัก
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ไม่
เมษายน
ธันวาคม
ไม่
3
นิเวศวิทยา ป่าดิบชื้นบนเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 400 เมตรขึ้นไป
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ พุ่มใบสีเขียวเข้ม เป็นมันสวยงามมาก ควรปลูกในที่สาธารณะเพื่อให้ร่มเงา
[1] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ