สัตตบรรณ, ตีนเป็ด, พญาสัตบรรณ


NA
สัตตบรรณ, ตีนเป็ด, พญาสัตบรรณ
ชบา, ตีนเป็ด, พญาสัตบรรณ(กลาง)/ ตีนเป็ดดำ(นราธิวาส)/ บะซา, ปูลา, ปูแล(ปัตตานี)/ ยางขาว(กลาง,ลำปาง)/ หัสบรรณ(กาญจนบุรี) 
Devil tree/ White cheesewood/ Blackboard tree/ Devil's bark
Alstonia scholaris (L.) R. Br.
Alstonia
scholaris
(L.) R. Br.
APOCYNACEAE
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 15-30 เมตร ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่ไว ทรงพุ่มแผ่เป็นชั้นๆคล้ายร่มเปลือกสีเทาดำ มียางสีขาว
เดี่ยวออกเป็นวงรอบข้อ แผ่นใบเป็นรูปไข่กลับ กว้าง 2-6 ซม. ยาว 5-15 ซม. ปลายใบมนเว้าเข้าเล็กน้อย เส้นแขนงใบขนานกันข้างละ 20-40 เส้น ก้านใบยาว 0.7-1.8 ซม.
ออกเป็นกระจุกขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง สีขาวหรือขาวอมเหลือง กลีบเลี้ยงเป็นหลอดยาว 1-2 มม. กลีบดอก โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยก 5 แฉก มีขนดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.2 ซม. ดอกมีกลิ่นฉุนมาก
ผลเป็นฝักยาว รูปทรงกระบอก กว้าง 0.2-0.4 ซม. ยาว 25-50 ซม. เมื่อแก่จะแตกเป็น 2 ซีก 
เมล็ด มีปุยและจำนวนมาก
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ไม่
ธันวาคม
มรกราคม
ไม่
2
นิเวศวิทยา ป่าดงดิบภาคใต้ ตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ของประเทศไทย
ถิ่นกำเนิด หมู่เกาะโซโลมอนและมาเลเซีย
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ มีขนาดใหญ่มากและดอกมีกลิ่นเหม็นไม่ควรปลูกในบ้าน ควรปลูกในที่สาธารณะ รีสอร์ทเพราะเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงและดูแลรักษาง่าย
ดินร่วนซุย แสงแดดจัด
เพาะเมล็ด
[1] คณะผู้ดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[2] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[3] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ