ผักเป็ดแดง, เกล็ดแก้ว


NA
ผักเป็ดแดง, เกล็ดแก้ว
ผักเป็ดฝรั่ง(กลาง) / ผักโหมแดง(เหนือ) / พรมมิแดง(กลาง,ประจวบคีรีขันธ์)
Joy weed
Alternanthera bettzickiana (Regel.) G. Nicholson
Alternanthera
bettzickiana
(Regel.) G. Nicholson
AMARANTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ