ยี่โถ


NA
ยี่โถ
ยี่โถฝรั่ง(กทม.,กลาง)
Oleander
Nerium oleander L.
Nerium
oleander
L.
APOCYNACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ