มะกอกน้ำมัน


NA
มะกอกน้ำมัน
Olea europaea L. 
Olea
europaea
L.
OLEACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ