ชะลูด


NA
ชะลูด
นูด(ตรัง,สุราษฎร์ธานี) / ลูด(ใต้,ปัตตานี)
Alyxia reinwardtii Blime
Alyxia
reinwardtii
Blime
APOCYNACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ