มังกรทอง


NA
มังกรทอง
สร้อยทอง(กทม.,กลาง) 
Ornithochilus difformis (Wall. ex Lindl.) Schltr.
Ornithochilus
difformis
(Wall. ex Lindl.) Schltr.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย
รูปรี หรือรูปรีแกมรูปช้อน กว้าง 3-4 ซม. ยาว 8-18 ซม. ปลายมนหรือแหลม ผิวใบมันเล็กน้อย มี 2 – 4 ใบ
ออกเป็นช่อแยกแขนง ยาวได้ถึง 25 ซม. ช่อดอกโปร่ง ดอกบานเต็มที่ ขนาด 8-10 มม. กลีบดอกและกลีบเลี้ยงสีเหลือง มีลายสีแดง กลีบปากสีแดงหรือม่วงแดง
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบแล้งทุกภาคของประเทศยกเว้นภาคกลาง

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ มีการกระจายพันธ์กว้างขวางในเอเชียเขตร้อนและเขตกึ่งอบอุ่น

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.
[2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ