โสกระย้า


NA
โสกระย้า
โสกสาย(กทม.)
Amherstia / Orchid flower / pride of Burma / Queen of flowering tree
Amherstia nobilis Wall.
Amherstia
nobilis
Wall.
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมแน่นทึบกิ่งอ่อนห้อยย้อยลง เปลือกเรียบสีน้ำตาลปนดำมีรูระบายอากาศสีน้ำตาลกระจายทั่วไป กิ่งอ่อนห้อยย้อยและมีขนละเอียด
ประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อย 6-8 คู่ เรียงตรงข้าม ใบรูปขอบขนานหรือรูปไข่ กว้าง 3-4.5 ซม. ยาว 5-15 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเว้าเข้า คู่ใบทางด้านโคนมีขนาดเล็กกว่าทางด้านปลาย ผิวใบด้านบนสีเขียวด้านล่างสีเทา มีใบประดับย่อยสีแดง ติดทนไม่ร่วงง่าย กว้าง 2-6 ซม. ยาว 10-24 ซม. เส้นแขนงใบข้างละ 10-12 เส้น ก้านใบยาว 0.8-1 ซม.
ออกรวมเป็นช่อแบบช่อกระจะที่ปลายกิ่งช่อดอกห้อยลงยาว 30-60 ซม. ก้านดอกยาว 5-10 ซม. สีแดง กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ลักษณะคล้ายกลีบดอก รูปขอบขนานแคบ กว้าง 0.5-2 ซม. ยาว 3-5 ซม. ปลายมน กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน คู่ล่างเล็ก คู่ด้านข้างคล้ายรูปช้อน สีแดง ปลายเหลือง กลีบบนเป็นแผ่นคล้ายรูปพัด ตรงกลางเว้าสีเหลืองในกรอบเส้นรูปตัววีสีแดง ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-4 ซม.
เป็นฝักแห้งแตกแบน รูปขอบขนานโค้งกว้าง 3-4 ซม. ยาว 10-15 ซม. สีแดงสด ขอบด้านบนหนา
เมล็ด กลมแบน 4-6 เมล็ด
มรกราคม
กุมภาพันธ์
ไม่
มีนาคม
เมษายน
ไม่
2
นิเวศวิทยา ป่าดิบชื้น หรือภาคเหนือของไทย
ถิ่นกำเนิด พม่า
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ดอกห้อยย้อยลงสวยงามมาก แต่เจริญเติบโตช้าควรปลูกใกล้ที่นั่งเล่นในสวน
เพาะเมล็ด หรือตอนกิ่ง
[1] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ