ผีเสื้อ


NA
ผีเสื้อ
Oxalis purpurea L.
Oxalis
purpurea
L.
OXALIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ