ผีเสื้อราตรี


NA
ผีเสื้อราตรี
Oxalis triangularis A.St.-Hil.
Oxalis
triangularis
A.St.-Hil.
OXALIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ