ศุภโชค


NA
ศุภโชค
Pachira aquatica Aubl. 
Pachira
aquatica
Aubl. 
BOMBACACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ