ก๊า


NA
ก๊า
จี๋กุ๊ก
Amomum dealbatum Roxb.
Amomum
dealbatum
Roxb.
ZINGIBERACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ