กุหลาบดำ


NA
กุหลาบดำ
BabyTree Lama
Anacampseros rufescens Sweet
Anacampseros
rufescens
Sweet
PORTULACACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ