เอื้องช้างสารภี


NA
เอื้องช้างสารภี
เอื้องเจ็ดปอย(เหนือ) / เอื้องช้างสารภี, เอื้องตีนเต่า(เชียงใหม่) / เอื้องดอกขาม(แพร่,เหนือ) / เอื้องสารภี(กทม.,เชียงใหม่)
Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt
Acampe
rigida
(Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. สูง 0.4-1 เมตร
รูปแถบ กว้าง   4-5 ซม. ยาว 30-40 ซม.
ออกเป็นช่อที่ซอกใบ จำนวน 5-12 ดอก กว้าง 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกหนาสีเหลืองและมีลายสีน้ำตาลแดงพาด กลีบปากส่วนโคน เป็นถุงสั้น กลีบปากส่วนปลายสีขาวมีแต้มสีม่วงแดงมีกลิ่นหอม
พฤศจิกายน
กุมภาพันธ์
ไม่
-
-
ไม่
3
นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบและป่าดิบแล้งทั่วประเทศ
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ