มะม่วงหิมพานต์


NA
มะม่วงหิมพานต์
กายี(ตรัง,ใต้) / ตำหยาว, ท้ายล่อ(ใต้) / มะม่วงกาสอ(อุตรดิตถ์) / มะม่วงทูนหน่วย, ส้มม่วงทูนหน่วย(สุราษฎร์ธานี) / มะม่วงไม่รู้หาว(กลาง) / มะม่วงยางหุย, มะม่วงเล็ดล่อ(ระนอง) / มะม่วงสิงหน, มะม่วงหยอด, มะม่วงลังกา, มะม่วงกุลา(เหนือ) / มะม่วงสิโห(เชียงใหม่) / ยาโงย, ยาร่วง(ปัตตานี) / ส้มม่วงชูหน่วย(ใต้) 
Cashew nut tree  
Anacardium occidentale L.
Anacardium
occidentale
L.
ANACARDIACEAE
เป็นไม้ต้นสูงได้ถึง 10 เมตร 
เดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบรูปไข่กลับ กว้าง 7.5-10 ซม. ยาว 7.5-20 ซม. ปลายใบมนหรือเว้าเล็กน้อย โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ 
ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ช่อดอกยาว 15-20 ซม. ดอกสีเหลืองครีมหรือสีแดงอมม่วง กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรเพศผู้มี 10 อัน
เมื่อแก่ฐานรองดอกจะขยายใหญ่ขึ้นคล้ายชมพู่ยาวประมาณ 6-7 ซม. สีเหลืองอมชมพูพอแก่จัดมีสีแดง นิ่ม มีกลิ่นหอม ปลายสุดมีเมล็ดรูปไต สีน้ำตาลเทาติดอยู่ 
เมล็ด มี1 เมล็ด มีเปลือกแข็งหุ้ม
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 

ภาพประกอบ