นนทรี


NA
นนทรี
กระถินแดง(ตราด) / กระถินป่า(ตราด,สุโขทัย) / สารเงิน(เชียงใหม่,เหนือ) 
Copper pod / Yellow flame
Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne
Peltophorum
pterocarpum
(DC.) Backer ex K.Heyne
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 8-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ เปลือกสีเทาอ่อนค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ตามกิ่งก้านอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง
ประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงเวียนสลับ ช่อใบหลักยาว 20-30 ซม. ช่อแขนงใบย่อยเรียงตรงข้าม 9-16 คู่ ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 3-7 มม. ยาว 10-18 มม. ปลายใบมนเว้าเข้าเล็กน้อย โคนใบเบี้ยว เส้นแขนงใบข้างละ 6-9 เส้น หูใบเล็กเป็นเส้นและร่วงง่าย ก้านใบย่อยสั้น ก้านช่อใบยาว 5-7 ซม.
สีเหลือง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ด้านนอกมีขน กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่งและปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 20-30 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.6-1.8 ซม. มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
แห้งแก่ไม่แตก ออกเป็นฝักแบนๆรี ปลายและโคนผลสอบแหลมสีน้ำตาลอมม่วง เมื่อแก่จัดสีน้ำตาลดำ กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 5-12 ซม.  เมล็ด เรียงตามยาวของฝัก มี 1-4 เมล็ดต่อฝัก
มรกราคม
มีนาคม
ไม่
เมษายน
มิถุนายน
ไม่
2
นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณและป่าดิบทั่วประเทศ พบมากตามป่าชายหาด ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ นิยมปลูกทั่วไปเพราะดอกสวยและเลี้ยงดูง่าย
[1] คณะผู้ดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. [2] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [3] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ