มาลัยนงนุช


NA
มาลัยนงนุช
มาลัยทอง 
Nong Nooch vine
Petraeovitex bambusetorum King & Gamble
Petraeovitex
bambusetorum
King & Gamble
LAMIACEAE
ไม้เถาเลื้อย
ใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ
ดอกออกเป็นช่อ ห้อยลง ตามซอกใบและปลายกิ่ง ใบประดับและกลีบเลี้ยงสีเหลือง กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลืองครีม เชื่อมติดกันเป็นหลอด
ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก เมล็ด 1-2 เมล็ด
กุมภาพันธ์
มิถุนายน
ไม่
-
-
ไม่
3
ถิ่นกำเนิด มาเลเซีย พัฒนาพันธุ์เป็นไม้ประดับโดยสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดจัดถึงปานกลาง น้ำปานกลาง
ขยายพันธุ์ ปักชำกิ่ง
ปรัชญา ศรีสง่า และชัยยุทธ กล่ำแวววงศ์. หนังสือชุดพรรณไม้เมืองไทย: ไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย 1. เชียงใหม่: องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2553.

ภาพประกอบ