จำปูน


NA
จำปูน
Anaxagorea javanica Blume.
Anaxagorea
javanica
Blume.
ANNONACEAE
เป็นไม้พุ่ม สูง 2 – 4 เมตร แตกกิ่งต่ำ ทรงพุ่มค่อนข้างโปร่ง เปลือกเรียบ สีเทาอมขาวหรือน้ำตาล มีกลิ่นฉุน เนื้อไม้เหนียว ลำต้นมีขนาดใหญ่ อาจมีเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นได้ถึง 15 ซม. และสูงถึง 8 เมตร
รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 5 – ซม. ยาว 12 – 20 ซม. ปลายใบ แหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ใบบาง ใบเกลี้ยงเป็นมันวาว ใบด้านล่างสีอ่อนกว่า ก้านใบยาว 5 – 8 มม.
เดี่ยว ออกตรงข้ามใบใกล้ปลายกิ่ง มีกลิ่นหอมในช่วงกลางคืนจนถึงช่วงเช้า ก้านดอกยาว 1 ซม. กว้างและยาว 1.5 ซม. ดอกขาวนวล โคนกลีบสีเขียว กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน รูปไข่ กว้างและยาว 3 – 5 มม. กลีบดอกหนาและแข็ง เรียงเป็น 2 ชั้นแต่ละกลีบเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลม เมื่อดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซม.
กลุ่ม ก้านช่อผลยาว 1 – 1.5 ซม. มีผลย่อย 4 – 8 ผล ก้านผลยาว 2.5 – 3 ซม. ผลรูปทรงกลม แตกกลางผล 
เมล็ด มี 1 – 2 เมล็ด เมื่อผลแก่แล้ว เปลือกผลแตกดีดเมล็ดกระเด็นไปไกล เมล็ดสีดำเป็นมันวาว
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
2
นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบชื้นในที่ราบและบนเนินเขาทางภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ที่ระดับความสูง 100 – 500 เมตร
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ มีดอกหอม
เป็นไม้กลางแจ้ง ขึ้นได้ในดินทุกชนิด มีการปลูกเป็นไม้ประดับกันทั่วไป
โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง แต่เพาะเมล็ดจะได้ผลดีกว่า
[1] ปิยะ เฉลิมกลิ่น. 2544. พรรณไม้วงศ์กระดังงา. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ