ฟ้าทะลายโจร


NA
ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลาย(กทม.) / หญ้ากันงู(สงขลา)
Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees
Andrographis
paniculata
(Burm.f.) Wall. ex Nees
ACANTHACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ