มะยม


NA
มะยม
Star gooseberry
Phyllanthus acidus L. Skeels.
Phyllanthus
acidus
L. Skeels.
EUPHORBIACEAE
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่สูงได้ถึง 10 เมตร มีลำต้นขรุขระ ใบ 
รูปไข่ ปลายแหลม เรียงสลับกันยอดอ่อนมีสีแดงเรื่อ
สีเหลืองอ่อน แต่ละดอกมีกลีบรวม 6 กลีบ ช่อดอกออกตามกิ่งก้านและลำต้น ดอกแยกเพศที่อยู่บนต้นเดียวกัน 
กลมแป้นมีรอยหยักเว้าเป็นพู 5-6 พู เมื่อแก่มีสีเหลืองอ่อน
สิงหาคม
กันยายน
ไม่
พฤศจิกายน
มรกราคม
ไม่
2
นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ ทางตอนใต้ของทวีปเอเชียและเขตร้อนของทวีปอเมริกา การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.  [2] อุไร จิรมงคลการ. 2547. ผลไม้ในสวน. Fruits. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ