แวววิเชียร


NA
แวววิเชียร
เทียนญี่ปุ่น (กทม.)
Angelonia goyazensis Benth.
Angelonia
goyazensis
Benth.
SCROPHULARIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ