มะขามเทศ


NA
มะขามเทศ
มะขามข้อง(แพร่)
Madras thorn /Manila tamarind
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
Pithecellobium
dulce
(Roxb.) Benth.
MIMOSACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ