ลีลาวดีใบลูกศร


NA
ลีลาวดีใบลูกศร
Plumeria pudica Jacq.
Plumeria
pudica
Jacq.
APOCYNACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ