ลันทม


NA
ลันทม
จำปาขอม(ใต้,พังงา) / จำปาขาว(ตะวันออกเฉียงเหนือ) / จำปาลาว(เหนือ)
Frangipani
Plumeria rubra L.
Plumeria
rubra
L.
APOCYNACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ