ทุเรียนเทศ


NA
ทุเรียนเทศ
ทุเรียนแขก(กลาง)/ มะทุเรียน(เหนือ)
Sour sop/ Guanabana/ Durian belanda  
Annona muricata L.
Annona
muricata
L.
ANNONACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3 – 4 ม. แตกกิ่งที่ยอดเป็นพุ่มกลมเปลือกเรียบ สีน้ำตาลอมขาวหรือน้ำตาลเข้ม มีกลิ่นฉุน เนื้อไม้เหนียว
ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรี กว้าง 5 – 7 ซม. ยาว 9 – 15 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ขาบใบเรียบ เนื้อใบหนา ผิวใบเกลี้ยง สีเขียวเข้มเป็นมัน เส้นแขนงใบด้านบนเห็นเป็นร่องเล็กน้อย ก้านใบยาว 1 ซม.
เดี่ยว หรือ 2 – 3 ดอกอยู่ติดกัน ดอกสีเขียว เมื่อบานกลีบดอกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกเรียงเป็น 2 ชั้น กลีบชั้นนอกหนาแข็งเป็นรูปสามเหลี่ยม กว้างและยาว 3 – 4 ซม. มีสันกลางกลีบด้านนอกตามยาว กลีบชั้นในขอบกลีบบรรจบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมและมีกลิ่นหอมอมเปรี้ยว 
กลุ่ม มีผนังรังไข่เชื่อมติดกัน ผลกลมรี กว้าง  6 – 10 ซม. ยาว 10 – 22 ซม. ปลายผลทู่ เปลือกผลสีเขียว และมีหนามอ่อนเล็กๆห่างๆ  เมล็ด มีเมล็ดจำนวนมาก สีดำ ยาวรี ขนาด 1 – 1.5 ซม.
-
-
ใช่
-
-
ใช่
2
ชอบขึ้นตามดอนทราย และทนทานต่อความแห้งแล้ง
โดยการเพาะเมล็ด
[1] ปิยะ เฉลิมกลิ่น. 2544. พรรณไม้วงศ์กระดังงา. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ