น้อยโหน่ง


NA
น้อยโหน่ง
น้อยหนัง(ใต้) / มะดาก(แพร่) / มะเนียงแฮ้ง,  มะโหน่ง(เหนือ) / หนอนลาว(อุบลราชธานี) 
Custard apple / Sugar apple / Bullock's heart 
Annona reticulata L.
Annona
reticulata
L.
ANNONACEAE
เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 3 – 5 เมตร แตกกิ่งยืดยาวจำนวนมาก เปลือกเรียบ สีน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้ม มีกลิ่นฉุน และมีจุดสีขาวตามกิ่ง เปลือกนิ่ม เนื้อไม้เหนียว
ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 4 – 6 ซม. ยาว 12 – 15 โคนใบมนขนถึงกลม ปลายใบแหลม ใบหนา ขอบใบเรียบเส้นกลางใบสีเหลืองเด่นชัดด้านล่าง มีกลิ่นฉุน ก้านใบโปร่งและยาว 1 ซม.
ออกตามกิ่งเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่ม 2 – 3 ดอก ก้านดอกยาว 1.5ซม. ดอกสีเหลืองนวล กลีบเลี้ยงมีสีเขียว รูปไข่ กลีบดอกหนา อวบน้ำ บานกางออกจากกันเป็น 3 มุม กว้าง 1 ซม. ยาว 2 – 2.5 ซม.
กลุ่ม มีผนังรังไข่เชื่อมติดกัน รูปไข่ กว้าง 6 – 8 ซม. ยาว 5 – 6 ซม. ปลายผลทู่ ก้านผลใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 – 1.3 ซม. ยาว 1.5 – 2 ซม. เปลือกสีเขียวอ่อนและเหนียว เป็นร่องตามรอยผลย่อยเล็กน้อย 
เมล็ด มีเมล็ดจำนวนมาก สีดำหรือน้ำตาล ยาวรี ขนาด 1 – 1.5 ซม.
ธันวาคม
เมษายน
ไม่
พฤษภาคม
กันยายน
ไม่
2
มีปลูกกระจายอยู่ทั่วประเทศในที่ค่อนข้างชุ่มชื้น โดยการเพาะเมล็ด มีปลูกกันทั่วประเทศ
[1] ปิยะ เฉลิมกลิ่น. 2544. พรรณไม้วงศ์กระดังงา. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ