ลัดดาวัลย์


NA
ลัดดาวัลย์
กะลาเผือก(แม่ฮ่องสอน) / ลดา(กลาง) 
Snow creeper
Porana volubilis Burm. F.
Porana
volubilis
Burm. F.
CONVOLVULACEAE
ต้น เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง อายุหลายปี เลื้อยได้ไกลถึง 8 เมตร ยอดอ่อนมีขนปกคลุม
ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปหัวใจ ขนาด 3-6 x 5-8 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเว้า
กลีบเลี้ยงสีเหลืองอ่อน ดอกรูปกรวย กลีบดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ ออกเป็นช่อแยกแขนงตามซอกใบ และปลายกิ่ง ช่อละ 10-30 ดอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-0.8 ซม. มีกลิ่นหอม
ผลกลม เมล็ด มี 1 เมล็ด
-
-
ใช่
-
-
ไม่
2
นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด ไทย พม่า และมาเลเซีย การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกประดับซุ้มไม้เลื้อย
แสงแดดจัด ถ้าแสงน้อย ยอดจะยึดยาวและไม่ออกดอก หากอากาศไม่เย็นพอดอกจะไม่บานและแห้งไป ดินปลูกชุ่มชื้น เพาะเมล็ด ทับเถา และตอนกิ่ง
[1] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ