น้อยหน่า


NA
น้อยหน่า
น้อยแน่(ใต้) / มะนอแน่, มะแน่(เหนือ) / ลาหนัง(ปัตตานี) / หมักเขียบ(ตะวันออกเฉียงเหนือ)
Custard apple / Sugar apple / Sweet sop
Annona squamosa L.
Annona
squamosa
L.
ANNONACEAE
เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3 – 6 เมตร แตกกิ่งยอดเป็นพุ่มโปร่ง เปลือกสีน้ำตาล มีช่องอากาศเป็นขีดสีขาวตามกิ่ง เปลือกต้นเรียบ สีเทาอมน้ำตาลเข้ม กิ่งอ่อนสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะ
เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ รูปรีถึงรูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 7-15 ซม. ปลายใบและโคนแหลม ละเบี้ยวไม่เท่ากัน ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวอมเหลือง เนื้อใบบาง เส้นแขนงใบสีขาวเห็นชัดเจน มีกลิ่น เหม็นเขียว ก้านใบ 1.5 ซม.
เดี่ยว ออกตรงข้ามใบ ก้านดอกยาว 2 – 2.5 ซม. ดอกสีเหลืองอมเขียว ดอกห้อยลง กลีบเลี้ยงสีเขียว รูปไข่ กลีบดอกเรียงเป็น 2 ชั้น กลีบชั้นนอกหนาและอวบน้ำ กว้าง 1 ซม. ยาว 2.5 – 3.2 ซม. เมื่อบานกางออกจากกันเป็นรูปสามเหลี่ยม มีกลิ่นเหม็นเขียว 
ผลกลุ่ม รูปทรงค่อนข้างกลมหรือป้อม ผิวขรุขระเป็นช่องกลมนูน มีผนังรังไข่เชื่อมติดกัน ขนาด 6 – 10 ซม. เปลือกผลสีเขียว หรือ เหลือง หรือม่วงเข้ม เป็นร่องตามจำนวนผลย่อยแต่ละช่องนั้นข้างในมีเนื้อหุ้มเมล็ดสีขาว
เมล็ด มีเมล็ดจำนวนมาก สีดำเป็นมันยาวรี ขนาด 1.5 ซม.
ธันวาคม
มรกราคม
ไม่
กรกฎาคม
สิงหาคม
ไม่
2
นิเวศวิทยา
ถิ่นกำเนิด ไม้ผลเขตร้อน มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] ปิยะ เฉลิมกลิ่น. 2544. พรรณไม้วงศ์กระดังงา. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[3] อุไร จิรมงคลการ. 2547. ผลไม้ในสวน. Fruits. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ