มักม่วน


NA
มักม่วน
มักม่น(เหนือ) / หุงคอบ, หุงหม่น(เชียงใหม่)
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus
persica
(L.) Batsch
ROSACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ