ฝรั่ง


NA
ฝรั่ง
จุ่มโป่(สุราษฎร์ธานี) / ชมพู่(ปัตตานี) / มะก้วย(เชียงใหม่,เหนือ) / มะก้วยกา, มะมั่น(เหนือ) / มะกา(กลาง,แม่ฮ่องสอน) / มะจีน(ตาก) / ยามุ, ย่าหมู(ใต้) / สีดา(นครพนม,นราธิวาส) 
Guava
Psidium guajava L.
Psidium
guajava
L.
MYRTACEAE
เป็นไม้ต้นที่สูงได้ถึง 10 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลอมเทา หลุดล่อนได้ง่าย 
รูปไข่ถึงรูปรีเห็นเส้นใบชัดเจน เมื่อขยี้มีกลิ่นหอม
 ช่อดอกออกที่ซอกใบปลายยอด  มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ สีเขียวส่วนกลีบดอกมี 5 กลีบ สีขาวบอบบางและร่วงง่าย มีเกสรเพศผู้จำนวนมาก
เมื่อติดผล ส่วนฐานดอกจะขยายขนาดจนกลายเป็นผลกลม ปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่เห็นเด่นชัด เมื่อสุกเนื้อนุ่ม รสหวานและมีกลิ่นหอม เมล็ด กลมแข็งสีน้ำตาลอ่อนจำนวนมาก
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2
นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด อเมริกากลางและอเมริกาใต้ การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.  [2] อุไร จิรมงคลการ. 2547. ผลไม้ในสวน. Fruits. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ