ฝรั่งพันธุ์ไส้แดง


NA
ฝรั่งพันธุ์ไส้แดง
Psidium guajava L. 'Sai Dang'
Psidium
guajava
L.
'Sai Dang'
MYRTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ