ผักแปม


NA
ผักแปม
ลิ้นงูเห่า(เหนือ)
Eleutherococeus trifoliatum (L.) S.Y>Hu
Eleutherococeus
trifoliatum
(L.) S.Y>Hu
ARALIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ