เอื้องดินปากส้อม


NA
เอื้องดินปากส้อม
Anoectochilus lylei Rolfe ex Downie
Anoectochilus
lylei
Rolfe ex Downie
ORCHIDACEAE
ขนาดค่อนข้างเล็ก มีเหง้ากลมยาวทอดไปตามดิน ต้นส่วนที่ชูตั้งขึ้น มีใบ 3-4 ใบ เรียงเวียนรอบต้น
รูปไข่ ขนาด 3-4 ? 1.5-3 ซม. มีลายเป็นตารางสีเขียวอมน้ำตาลและมีสีเขียวอ่อนหรือสีนวลตามแนวเส้นใบ ก้านใบสั้น โคนเป็นกาบหุ้มต้น
ช่อดอกเกิดที่ยอด ก้านช่อตรง สูง 10-12 ซม. ดอกในช่อโปร่ง มี 3 -5 ดอกใกล้ปลายช่อ ขนาดดอก ยาว 1.2-1.5 ซม
ตุลาคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
1
นิเวศวิทยา ขึ้นตามพื้นดินในป่าดิบชื้นทางภาคเหนือ
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์ เวียดนาม
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ