กระทุ่ม


NA
กระทุ่ม
กรองประหยัน(ยะลา) / กระทุ่มบก(กทม.) / โกหว่า(ตรัง) / แคแสง(จันทบุรี,ชลบุรี)/ ตะกู(กลาง,สุโขทัย) / ตะโกส้ม(ชลบุรี,ชัยภูมิ) / ตะโกใหญ่(ตราด) / ตุ้มก้านซ้วง, ตุ้มก้านยาว, ตุ้มเนี่ยง, ตุ้มหลวง(เหนือ) / ตุ้มขี้หมู(ใต้) / ทุ่มพราย(ขอนแก่น)
Anthocephalus chinensis (Lam.) A.Rich ex Walp.
Anthocephalus
chinensis
(Lam.) A.Rich ex Walp.
RUBIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ