ลูกชุก


NA
ลูกชุก
Rebutia heliosa Rausch albiflora
Rebutia
heliosa
Rausch
albiflora
CACTACEAE
ความสูงประมาณ 10-15 ซม.

 
มีหนามสีเงินปกคลุมทั่วลำต้นหนาแน่น
ดอกสีส้มอมแดง ลักษณะดอกเรียว
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ชอบปลูกในที่ร่มเงาบางส่วน

[1] คณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2534. ตำราปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์แคคตัสและไม้ใบอวบ. หจก. 
บรรณกิจเทรดดิ้ง. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ