หน้าวัว


NA
หน้าวัว
Anthurium sp.1
Anthurium
sp.1
ARACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ