มะเม่าสาย


NA
มะเม่าสาย
ตะไคร้น้ำ (สระบุรี)/ บ่าเม่า (เชียงใหม่)/ มะเม่าดูก เม่าสาย มูกกอง (ลำปาง)
Antidesma sootepense Craib
Antidesma
sootepense
Craib
EUPHORBIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ