ละหุ่ง


NA
ละหุ่ง
มะละหุ่ง, ละหุ่งแดง(กลาง) / มะโห่ง, มะโห่งหิน(เหนือ)
Castor bean / Castor oil / Palma-christi
Ricinus communis L.
Ricinus
communis
L.
EUPHORBIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ